Konkurs Impuls do biznesu – 2 mln zł dla zwycięzców – zgłoszenia do 7 kwietnia 20142014-03-21  
   Polacy są w czołówce najbardziej przedsiębiorczych społeczeństw Unii Europejskiej. Mamy doskonałe pomysły z komercyjnym potencjałem, które można zastosować w wielu dziedzinach gospodarki. Do pełnego sukcesu brakuje nieraz jednak wsparcia kapitałowego, a także wiedzy menedżerskiej i marketingowej.

Konkurs Impuls do biznesu organizowany jest przez VRP - spółkę z sektora private capital i redakcję dziennika gospodarczego "Puls Biznesu", przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm, działających w dowolnym sektorze, które mają ciekawe pomysły na biznes. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, a także pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze. Mogą wziąć w nim również udział osoby nie będące przedsiębiorcami, które chcą zrealizować pomysł na biznes.
Zgłaszać można w nim zarówno innowacyjne produkty, usługi, technologie, procesy sprzedaży, modele działalności, sposoby dotarcia do klienta jak również modele dystrybucji produktów czy usług.

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie. Zgodnie z jego regulaminem, zgłoszenia mogą przesyłać także osoby, które mają pomysł na biznes i chcą go zrealizować w ramach przedsiębiorstwa.
W wymaganiach konkursowych doprecyzowano, że oprócz elementu innowacyjności, uczestnik powinien spełniać następujące wymagania:

• posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe, w przypadku gdy projekt jest już realizowany;
• udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np. w ujęciu geograficznym lub sprzedażowym;
• udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności;
• posiadać zespół kluczowych osób, które będą zaangażowane w projekt przez minimalny czas (3-6 lat).

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną najlepsze. Ich autorzy wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2014 r. W jej trakcie wybrane zostaną trzy najlepsze pomysły, które uzyskają wsparcie do łącznie 2 000 000 zł.

Oprócz wsparcia finansowego na wdrożenie zwycięskich pomysłów, laureaci zostaną objęci wsparciem doradczym przez organizatora inwestycyjnego - firmę VRP - Very Remarkable Projects (Bardzo Niezwykłe Projekty). W przypadku niewyłonienia finalistów lub niewynegocjowania warunków umów inwestycyjnych wybrane projekty mogą otrzymać nagrody pieniężne.

Termin składania wniosków: 7 kwietnia 2014 r.
Informacje na temat konkursu oraz regulamin: www.impuls.pb.pl 

A zatem - innowatorzy na start! Na Wasze Bardzo Niezwykłe Projekty czekamy do 7 kwietnia br.