Zapraszamy pracodawców na konferencję „Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe” – czwartek, 03.07.20142014-06-17  
   Współpracując z samorządem Województwa Wielkopolskiego, Politechniką Poznańską i Powiatowym Urzędem Pracy w Wolsztynie, Starosta Wolsztyński serdecznie zaprasza do udziału w konferencji-panelu informacyjnym „CZAS ZAWODOWCÓW – WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE” poświęconym aktualnym zagadnieniom na wolsztyńskim rynku pracy, kształceniu zawodowemu i praktycznemu przyszłych wolsztyńskich pracowników oraz prezentacji SYSTEMU ZAWODOWCY. Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. zalety korzystania z portalu ZAWODOWCY.ORG służącemu podniesieniu atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.
Niniejsze zaproszenie skierowane jest do:

• Władz szkół zawodowych, doradców zawodowych, nauczycieli przedmiotów zawodowych;
Lokalnych przedsiębiorców poszukujących praktykantów, stażystów i pracowników rekrutowanych spośród absolwentów szkół zawodowych w poszczególnych regionach;
• Przedstawicieli instytucji rynku pracy;
• Przedstawicieli władz samorządowych zajmujących się rynkiem pracy.

Naukowcy z Politechniki Poznańskiej zdiagnozowali istotne problemy, wpływające na koszt działalności przedsiębiorców, m.in. trudności w znalezieniu pracownika z określonymi kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi. W odpowiedzi powstał SYSTEM ZAWODOWCY, bezpłatny portal do rekrutacji praktykantów/stażystów/pracowników. W systemie tuż po wprowadzeniu oferty pracy/praktyk/staży wyświetla się lista kandydatów z procentowym dopasowaniem do wymagań Pracodawców. System angażuje wszystkie instytucje związane z rynkiem pracy i monitoruje jego zapotrzebowania. JEST BEZPŁATNY, A PRACODAWCY NIE MUSZĄ PODPISYWAĆ ŻADNEJ UMOWY, BY Z NIEGO KORZYSTAĆ. Na konferencji przedsiębiorcy uzyskają m.in. wsparcie w kwestii rejestracji na portalu.

Konferencja odbędzie się:
w czwartek, 3 lipca 2014r., w godz.: od 11:00 do 14:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5


W celu potwierdzenia udziału w bezpłatnej konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres organizatora wig@powiatwolsztyn.pl   lub faxem na numer 68/384 35 38 w terminie do poniedziałku, 30.06.2014r.

Szczegółowy harmonogram spotkania i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączeniu do niniejszego zaproszenia.

Starosta Wolsztyński
/-/ Ryszard Kurp