Konkurs ofert na rok 20152014-12-09  

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.), ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

 

W załączeniu:

- uchwała Nr 224/2014 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 9 grudnia 2014r.,

- ogłoszenie - załącznik nr 1 do uchwały Nr 224/2014 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,

- oferta - załącznik nr 2 do uchwały Nr 224/2014 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,

- umowa - załącznik nr 3 do uchwały Nr 224/2014 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,

- sprawozdanie - załącznik nr 4 do uchwały Nr 224/2014 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,