Harmonogram naboru wniosków w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa2015-03-25  
Harmonogram Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to nowość w perspektywie unijnej 2014-2020.  Program skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu, nowoczesnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa.

Harmonogram konkursów na rok 2015 przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa, tj.:

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;
2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego;
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 roku to blisko 2,6 mld zł. Pierwszy ruszył 27 lutego i zakończy się 4 maja i dotyczy e-usług publicznych w administracji.

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/harmonogram-popc-na-2015 
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow 

Źródło:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1331/Harmonogram_przeprowadzania_konkursow_POPC_w_2015r.pdf