Zapraszamy na szkolenie „PRAWO PRACY W PRAKTYCE – CZĘŚĆ II” – 14.05.20152015-04-30  

W czwartek, 14 maja br. o godz. 9:00 zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu prawa pracy zatytułowanym: „Prawo pracy w praktyce - część II – analiza podstawowych zagadnień prawa pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy: wynagrodzenia, urlopy po zmianie przepisów, odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy z różnych tytułów”.

Celem jest zaprezentowanie i przybliżenie uczestnikom kluczowych zagadnień prawa pracy, na tle których najczęściej pojawiają się spory na linii pracodawca – pracownik i obejmujących zasady rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem oraz roszczeń przysługujących każdej ze stron, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie umów o zakazie konkurencji, wynagrodzeń, odpowiedzialności materialnej pracowników. Omówione zostaną uregulowania prawne dotyczące urlopów z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty każdego z obszarów tematycznych, a także najnowsze orzecznictwo Sądów Pracy.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów i wszystkich osób, które realizują w przedsiębiorstwie obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników, tworzeniem umów o pracę oraz monitorowaniem stosunków pracy.

W załączeniu zaproszenie, program szkolenia, karta zgłoszeniowa.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do piątku, 8 maja br. na adres: wig@powiatwolsztyn.pl lub tel. 68 384 56 29, fax: 68 384 35 38.

                Stanowisko ds. Rozwoju Przedsiębiorczości

                        Wolsztyńska Izba Gospodarcza