Numery Alarmowe2015-07-13  
112 - Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy - jest to  ogólnoeuropejski numer alarmowy

984 - Pogotowie Rzeczne

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie

986 - Straż Miejska

987 - Numer informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego

991 - Pogotowie Elektrowni

992 - Pogotowie Gazowni

993 - Pogotowie Ciepłowni

994 - Pogotowie Wodociągów

996 - Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe