Szkolenie „PRAWO PRACY W PRAKTYCE” dla firm2015-09-18  
Szkolenie „Prawo pracy w ujęciu praktycznym – profilowane szkolenie dla pracodawców – część III” odbędzie się we wtorek, 29 września br. o godz. 9:00 w sali sesyjnej wolsztyńskiego starostwa. Udział jest bezpłatny.

Celem jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi instytucjami Prawa pracy od strony praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji spornych, które najczęściej rozpatrywane są przez Sądy pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają skuteczne narzędzia pozwalające na zabezpieczenie interesu pracodawcy, a także skuteczne i zgodne z prawem metody egzekwowania obowiązujących przepisów. Omówione zostaną także ostatnie zmiany w przepisach.

Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się ze stosowaniem prawa pracy.

W załączeniu zaproszenie, program szkolenia, karta zgłoszeniowa.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do czwartku, 24 września br. na adres:  wig@powiatwolsztyn.pl  lub tel. 68 384 56 29, fax: 68 384 35 38.

Organizatorami spotkania są: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie i Wolsztyńska Izba Gospodarcza.

 
Ewa Zielińska
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji