Nagrody za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych2017-11-29  
Zgodnie z Uchwałą nr XI/59/2015 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 czerwca 2015 istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród dla trenerów i zawodników, w tym niepełnosprawnych za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.