Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.2017-12-05  
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Jednocześnie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.
UWAGA PROSIMY  O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA OFERT
Osoba do kontaktu:
Natalia Matysik
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
II piętro, pok. 204b
tel. 68-347-00-34