Budowa przepustu w Mariankowie2018-07-05  
Dnia 4 lipca 2018 roku, Powiat Wolsztyński, reprezentowany przez Starostę Wolsztyńskiego - Janusza Frąckowiaka, Członka Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego - Łucję Olejniczak oraz Skarbnika Powiatu Wolsztyńskiego - Bożenę Ćwiklińską, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym INSTERTECH z Wolsztyna, reprezentowanym przez Sebastiana Struzika, na wykonanie inwestycji pn. „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3788P w m. Mariankowo na Rowie Wargańskim”. Powiat Wolsztyński podpisał również umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wolsztyn - Andrzeja Popko, w sprawie wspólnego realizowania i współfinansowania zadania.


Wydział
Rozwoju Powiatu i Inwestycji