Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.2018-12-05  
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Jednocześnie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.
UWAGA PROSIMY  O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA OFERT, do każdej oferty należy załączyć klauzule RODO
Osoba do kontaktu:
Natalia Matysik
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
II piętro, pok. 206a
tel. 68-347-00-34