Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-20202018-12-14  
Informujemy, że w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu trwa nabór projektów obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przewidzianych do realizacji w 2019 roku w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. Głównym celem Programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, który realizowany będzie poprzez cztery cele szczegółowe:
  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa (pula środków na realizację celu w 2019 r. wynosi 1 000 000 zł),
  • Bezpieczne przejścia dla pieszych (pula środków na realizację celu w 2019 r. wynosi 3 000 000)
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (pula środków na realizację celu w 2019 r. wynosi 1 000 000 zł),
  • Edukacja dla bezpieczeństwa (pula środków na realizację celu w 2019 r. wynosi 1 000 000 zł).
W 2019 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 000 000 złotych. Więcej informacji na temat projektu na stornie internetowej WUW Poznań (https://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-ministerialne/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem)