Uwaga ! Informacja o odpadach.2019-03-04  
Starosta Wolsztyński informuje, że z dniem 05.09.2018 roku w ustawie o odpadach wystąpiło sporo, dość  istotnych zmian. Między innymi art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r., o zmianie ustawy  o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592), nakazuje  posiadaczom odpadów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli do 4.09.2019r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanych decyzji (zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie  i  przetwarzanie odpadów). W przeciwnym razie, gdy takiego wniosku nie będzie,   to z dniem 5.09.2019r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów czy pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania wygasa. 

Starosta Wolsztyński
/-/ Jacek Skrobisz