Nowa ścieżka rowerowa Stradyń – Kębłowo2018-12-24  
W dniu 21 grudnia 2018r. odbył się odbiór techniczny zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń – Kębłowo – etap I”. W ramach inwestycji została wykonana ścieżka rowerowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ścieżka o długości ok. 1,1 km powstała od końca zabudowań w m. Kębłowo do m. Stradyń. Wykonawcą zadania była firma ZPHU „KRUBET” Jan Kruk z Nowej Wsi. Inwestycję zrealizowano za kwotę 293.256,85 zł.


Wydział
Rozwoju Powiatu i Inwestycji