Akcja Zima - pomoc bezdomnym2019-01-02  
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Starosta Wolsztyński przypomina o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących.
Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu