Szkolenie Organizacji Pozarządowych2019-02-25  
Dnia 19 lutego 2019r. odbyło się szkolenie organizacji pozarządowych odnośnie zmian przepisów dotyczących przekazywania sprawozdań finansowych za 2018r. Dziękujemy Panu radnemu Rady Powiatu Wolsztyńskiego Michałowi Nowakowi za przeprowadzenie warsztatu.