Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2019-03-05  


We wtorek (5 marca) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod przewodnictwem starosty Jacka Skrobisza. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu:


  • Sławomir Śnita, zastępca Przewodniczącego Zespołu - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  • Komendanta Powiatowego Policji reprezentował Zastępca Krzysztof Krawczyk
  • Lidia Kwinto – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  • Dominika Kmet- Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • Andrzej Omieczyński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  • Anna Białek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie
  • Sylwia Tomiak-Rozynek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  • Mariusz Matysik – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
  • Aleksandra Żurek – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
  • Dyrektora SPZOZ Tadeusza Tofela reprezentował Maciej Gmiąt.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli samorządowcy z powiatu oraz przedstawiciele lokalnych kół łowieckich. Głównym tematem była sprawa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). Referująca D. Kmet omówiła sytuację na terenie powiatu i województwa, zasady postępowania w przypadku wystąpienia ogniska choroby oraz działania zapobiegawcze.


Wydział
Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego