Otwarcie siłowni w Domu Dziecka „Droga”2019-03-08  
W Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie została otwarta siłownia dla jego mieszkańców. W uroczystościach udział wzięli: dyrektor placówki Anna Białek, wychowawcy, podopieczni oraz Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, który przekazał na potrzeby placówki sprzęt nagłaśniający.