Starostwo Powiatowe
Informator telefoniczny
Spis telefonów Starostwa Powiatowego
2015-06-09
 
CENTRALA - Biuro Obsługi Petentów   (68) 38 42 700
STAROSTA WOLSZTYŃSKI   (68) 38 45 600
WICESTAROSTA WOLSZTYŃSKI   (68) 38 45 600
SEKRETARZ POWIATU   (68) 38 45 642
SKARBNIK POWIATU   (68) 38 45 626
FAX - Starostwo   (68) 38 43 538
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
organizacyjny@powiatwolsztyn.pl
Z-ca wydziału
  (68) 38 45 604
Kadry, koordynator ds. równego traktowania (RT)
  (68) 38 45 643
Sprawy informatyczne (informatyk)
  (68) 38 45 647
Sprawy administracyjno-gospodarcze   (68) 38 45 617
Sprawy gospodarcze   (68) 38 45 615
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
pczk@powiatwolsztyn.pl
Z-ca wydziału, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Sprawy Obronne 
  (68) 38 45 604
Służba zdrowia
  (68) 38 45 603
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna
  (68) 38 45 616
Dostęp do inf. niejawnych i publicznych
  (68) 38 45 647
BIURO RADY POWIATU
rada.pow@powiatwolsztyn.pl
Obsługa Rady Powiatu
  (68) 38 43 591
Obsługa Zarządu Powiatu
  (68) 38 45 603
WYDZIAŁ FINANSOWY
finanse@powiatwolsztyn.pl
Kierownik Wydziału - główny księgowy budżetu powiatu   (68) 38 45 626
Zastępca głównego księgowego   (68) 38 45 623
Dochody jednostki, VAT
  (68) 38 45 621
Obsł. bank., płace, ZUS, śr. trwałe, ubezp. majątku
  (68) 38 45 627
Obsł. budżetu, opłaty za wieczyste użytkowanie
  (68) 38 45 623
Obsługa budżetu   (68) 38 45 624
Kasa   (68) 38 45 625
WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU I INWESTYCJI
inwestycje@powiatwolsztyn.pl
Kierownik Wydziału
  (68) 38 45 649
Fundusze europejskie, zamówienia publiczne
  (68) 38 43 649
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
budownictwo@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK wydziału   (68) 38 45 637
Pozwolenia na budowę obiektów   (68) 38 45 638
Pozwolenia na budowę instalacji   (68) 38 45 639
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

ochrona@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK wydziału   (68) 38 45 633
Geologia surowca i hydrogeologia, konserwacja urządzeń melioracyjnych   (68) 38 45 634
Gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody   (68) 38 45 645
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
komunikacja@powiatwolsztyn.pl
Rejestracja Pojazdów   (68) 38 45 654
Rejestracja Pojazdów - dowody stałe   (68) 38 45 652
Prawo Jazdy   (68) 38 45 655
Z-ca kierownika wydziału   (68) 38 45 654
WYDZIAŁ  OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
promocja@powiatwolsztyn.pl
oswiata@powiatwolsztyn.pl
Kierownik wydziału   (68) 38 45 629
Sprawy promocji
  (68) 334 00 34 w.134
Sprawy Oświaty
  (68) 38 45 628
GEODETA POWIATOWY
geod.pow@powiatwolsztyn.pl
Samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego   (68) 38 45 631 wew. 104
BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
geod.pow@powiatwolsztyn.pl
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
  (68) 38 45 651
Ochrona gruntów rolnych
  (68) 38 45 650
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

esp@powiatwolsztyn.pl
Kierownik Ośrodka
  (68) 38 45 601
Stanowisko mapy numerycznej GEO-INFO
  (68) 38 45 644
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  (68) 38 42 622
Sprzedaż map, wydawanie wypisów z EGiB
  (68) 38 45 607
Koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia
  (68) 38 45 605
Ewidencja gruntów i budynków   (68) 34 71 368
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
orzekanie@powiatwolsztyn.pl
Przewodniczący Zespołu
  (68) 38 45 620
Obsługa Zespołu
  (68) 38 45 614
OBSŁUGA RADCÓW PRAWNYCH
sekretariat@powiatwolsztyn.pl
Biuro radców
  (68) 38 45 606
SAMODZIELNE STANOWISKA
Samodzielne Stanowisko ds. kontroli
  (68) 38 45 646
Asystent AZ

(68) 38 45 618
samodzielne Stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  (68) 38 45 620
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
pcpr@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK   (68) 38 45 613
Główna księgowa   (68) 38 45 622
Domy pomocy, opieka nad dzieckiem   (68) 38 45 611
Osoby niepełnosprawne   (68) 38 45 612
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  (68) 34 72 295
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy   (68) 38 43 631
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych   (68) 38 42 015
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych   (68) 38 43 838
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  (68) 38 42 188
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   (68) 38 42 082
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych   (68) 38 42 395
Dom Dziecka w Wolsztynie   (68) 38 43 502
Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach   (68) 38 41 520
KIEROWNIK Powiatowego Zarządu Dróg   (68) 38 45 630
Miejska Sala Sportowa "Świtezianka"   (68) 38 45 656
(68) 38 45 657
INSPEKCJE, SŁUŻBY, STRAŻE
Powiatowy Lekarz Weterynarii   (68) 38 43 351
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   (68) 38 45 635
(68) 38 45 636
Komendant Powiatowy Policji   (68) 38 45 660
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej   (68) 38 45 661
Powiatowy Inspektor Sanitarny   (68) 38 45 663
INNE
SP ZOZ - fax
  (68) 38 42 590
SP ZOZ   (68) 38 45 664
Oddział Wielkopolskiej Izby Rolniczej   (68) 38 45 632
Zarząd Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych   (68) 38 45 610
Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn   (68) 38 45 662
Wójt Gminy Siedlec   (68) 38 48 590
Wójt Gminy Przemęt   (68) 38 48 103
Konserwator Zabytków   (68) 34 70 902
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe   (68) 38 45 641

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego -
Zespół Doradczy w Powiecie Wolsztyńskim

  (68) 38 42 458

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe, ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn

Kierownik Biura   (68) 347 42 86
Biuro Obsługi Klienta
  (68) 347 42 88
Informatyk   (68) 347 42 85

 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 970777654
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt

NEWSSLETER

Chcesz otrzymywać ważne informacje z Powiatu Wolsztńskiego prosto na Twój email?
newssleter
 liczba odwiedzin: 9396595      online: 5
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt