Święto honorowych krwiodawców2011-12-08  
          W trakcie uroczystego spotkania z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, zasłużonym działaczom PCK i krwiodawcom wręczono okolicznościowe odznaczenia i dyplomy. Odznakę III stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (oddanie 6 l krwi) otrzymali: Mariola Bielecka (Wolsztyn), Tomasz Bartnicki (Gościeszyn), Anita Dobraś (Grodzisk Wlkp.), Radosław Domagała (Belęcin), Krzysztof Eszer (Mochy), Zygmunt Michalski (Kaszczor); odznakę II stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”: (oddanie 12 l krwi): Sebastian Ceglarek (Wolsztyn), Krzysztof Eszer (Mochy), Piotr Koczorowski (Reklin), Piotr Kromski (Zakrzewo), Zygmunt Michalski (Kaszczor), Paweł Nolka (Zbąszyń), Marek Skrzypczak (Zbąszyń); odznakę I stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (oddanie 18 l krwi): Tadeusz Filip (Zakrzewo), Zygmunt Michalski (Kaszczor).
Odznaki za całokształt działalności zgodny ze statutem PCK otrzymali:
Bernard Słowiński ( I stopnia) i Barbara Wolańska (III stopnia).
Odznaczenia wręczali: wicestarosta Jacek Skrobisz i burmistrz Andrzej Rogozinski.