Wolsztyńskie szkoły w rankingu „Perspektyw” 20172017-01-16  
Informujemy, że na stronie internetowej Portalu Edukacyjnego „Perspektywy” pojawiły się już wyniki rankingów najlepszych liceów i techników w 2016 roku. Wolsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne uplasowały się następujących miejscach:

Miejsce 38 w wojewódzkim rankingu liceów zajęło LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WOLSZTYNIE, plasując się jednocześnie na 470 miejscu w rankingu ogólnopolskim, co pozwoliło szkole utrzymać tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2016”, w kategorii najlepszych liceów w Polsce.

Miejsce 40 w wojewódzkim rankingu techników zajęło TECHNIKUM W ZS. ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH W POWODOWIE’,

Miejsce 62 w wojewódzkim rankingu techników zajęło TECHNIKUM W ZS. ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
GRATULUJEMY!


Wydział
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji