Przebudowa odcinka ul. Powstańców Wlkp. w Przemęcie
2016-12-29
Dnia 23 grudnia 2016 roku odbył się odbiór techniczny zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Topolowej do ul. Głębokiej w m. Przemęt". Kompleksowe prace budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek za kwotę 349 984,82 zł. Zakres prac obejmował między innymi: frezowanie starej naweirzchni bitumicznej, budowę nowej podbudowy z kruszywa łamanego i z betonu, położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężnika drogowego, wykonanie wjazdów z kostki betoowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i studni ściekowych. Poszerzono jezdnie z 5,5 m do 6 m. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy.Odbioru prac dokonali: Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak, Wicewójt Mariusz Silski, Kierownik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji Marcin Orzechowski, Dyrektor PZD w Wolsztynie Mariusz Matysik, Wykonawca Zygmunt Marszałek, Inspektor Nadzoru Tadeusz Majchrzak, Kierownik budowy Andrzej Włodarczak i pracownik PZD Jacek Kąkolewki.

Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowej inwestycji pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Przemęt. Powiat Wolsztyński zrealizował zadanie począwszy od przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji, przeprowadzenie procedury  przetargowej oraz powołania Inspektora  Nadzoru.


Wydział
Rozwoju Powiatu i Inwestycji 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 13960371      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt