Kwalifikacja wojskowa 2017
2017-03-02
W dniach od 28 lutego do  17 marca 2017 r. na terenie powiatu wolsztyńskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa. Komisja lekarska pracuje w Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” w Wolsztynie ul. Marcinkowskiego 10A.
Harmonogram wezwania osób z poszczególnych gmin przedstawia się następująco:

• Gmina Przemęt w dniach 28.02. - 02.03.2017    
• Gmina Siedlec w dniach 03.03. - 07.03.2017
• Miasto i Gmina Wolsztyn  w dniach 07.03. - 15.03.2017
• Kobiety  - 16.03.2017                 
• Ekspertyzy - 17.03.2017

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia  26 września 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1585) podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w roku 1998;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu  
    na stan zdrowia,  jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskowa należy zabrać:
  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.


Wydział Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 13960385      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt