Długo oczekiwane remonty dróg nr 305 i 303
2017-07-07
Dzięki staraniom podjętym przez Starostę Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka w najbliższym czasie w Powiecie Wolsztyńskim zostaną zrealizowane prace remontowe dwóch dróg wojewódzkich, przebiegających przez Powiat Wolsztyński.

W dniu dzisiejszym tj. 7 lipca 2017r. do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyjaśniające w sprawie postępów prac dla tych inwestycji.
Jedna z inwestycji dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego. W najbliższym czasie dla ww. inwestycji zostanie rozpoczęta procedura przetargowa. Dla ostatniego etapu inwestycji, tj. rozbudowy drogi na odcinku Solec do mostu na Południowym Kanale Obry opracowywana jest dokumentacja projektowa, a zakończenie prac projektowych planowane jest na wrzesień 2017r. Do czasu realizacji powyższych inwestycji, w miejscach najpilniej tego wymagających będą wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni.

Starosta Wolsztyński wraz z Wójtem Gminy Siedlec Jackiem Kolesińskim dołożył starań aby była możliwość realizacji kolejnej inwestycji jaką jest remont drogi wojewódzkiej nr 303. W br. zostanie wyremontowana nawierzchnia na odcinku o długości 3,87 km, przebiegającym od granicy województwa do m. Chobienice. Szacunkowa wartość przedsięwzięci wynosi 2,1 mln zł.

Zadanie nie obejmie wykonania mostu przez rzekę Obrę w m. Grójec Wielki. Dla budowy nowego obiektu w miejscu istniejącego w planach jest zlecenie w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji to koniec 2018 roku.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 13953479      online: 3
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt