Dożynki Powiatowo-Gminne w Karpicku
2017-09-04
W sobotę 2 września 2017r.  odbyły się powiatowo-gminne uroczystości dożynkowe. Dożynki to niepowtarzalne, piękne w swojej wymowie i symbolice święto wspólnoty. To uroczyste spotkanie z tymi, którzy przez cały rok, z poczuciem obowiązku i olbrzymią odpowiedzialnością dokładają wszelkich starań, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło plonów polskiej ziemi. To również wyrażenie  wdzięczności i kultywowanie wielowiekowych tradycji oraz przekazywanie szacunku do rodzimej ziemi kolejnym pokoleniom.

Tegoroczne święto plonów odbyło się w Karpicku w Gminie Wolsztyn, obchody rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu przez całą wieś. Przed częścią  obrzędową dożynek odbyła się uroczysta Msza Święta, poprowadzona przez księdza proboszcza kanonika Jana Polca z Parafii pw. Św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego w Wolsztynie, przy współudziale ks. Proboszcza Sławomira Majchrzaka z Kościoła Farnego w Wolsztynie oraz Ojca Józefa Wcisło, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze.

Część obrzędową zapoczątkowali gospodarze dożynek  Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak i Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, którzy na znak rozpoczęcia  obrzędu dożynkowego dokonali przecięcia sierpami powrózła ze słomy. Obrzęd poprowadził Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo pod kierownictwem Pani Sylwii Kotlarskiej. Zespół dokonał obrzędu otańczenia, śpiewu oraz przekazania wieńca i chleba gospodarzom dożynek - Staroście Wolsztyńskiemu i Burmistrzowi Wolsztyna. Po staropolskim zwyczaju dzielenia się chlebem, Starosta Janusz Frąckowiak oraz Burmistrz Wojciech Lis podziękowali wszystkim obecnym rolnikom  w imieniu mieszkańców całego Powiatu Wolsztyńskiego za trud i gospodarność, życząc obfitych plonów w przyszłym roku.

Na tegorocznych dożynkach zaszczycili nas swoją obecnością m.in. Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk, Hieronim Birk z-ca Wójta Gminy Siedlec , Mariusz Silski z-ca Wójta Gminy Przemęt, Wojciech Wośkowiak z ramienia Biura Senatora RP Jana Filipa Libickiego  Poseł na sejm RP Krzysztof Paszyk, Poseł na sejm RP Jakub Rutnicki, Michał Zieliński z Wielkopolskiego Oddziału ARiMR, Szymon Tomaszewski Przewodniczący WIR, Rafał Ścipniak z ARiMR, Marcin Stróżyński z KRUS-u, nadkom. Krzysztof Krawczyk z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie, bryg. Sławomir Śnita p.o. komendanta powiatowego PSP w Wolsztynie  oraz mjr. Biskup WKU Nowy Tomyśl. Posłowie na Sejm RP złożyli najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania dla rolników Ziemi Wolsztyńskiej oraz złożyli wyrazy uznania dla włodarzy Powiatu Wolsztyńskiego i Gmin, podając ich za przykład świetnie realizowanej współpracy samorządowej.  W uroczystościach uczestniczyli również samorządowcy z sąsiedzkich powiatów i powiatu wolsztyńskiego, komendanci służb i straży powiatu wolsztyńskiego, przedstawiciele duchowieństwa, inspekcji i administracji rządowej naszego powiatu, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, przedstawiciele działalności pozarolniczych, organizacji pozarządowych i wymiaru sprawiedliwości.

Starostami tegorocznego święta plonów zostali:

Młodsza Starościna – Pani Kinga Zmuda jest mieszkanką gminy Siedlec. Mieszka w Reklinie, gdzie wraz z mężem Pawłem Zmuda prowadzi gospodarstwo rolne. Gospodarstwo Państwa Zmuda liczy obecnie 65 ha. Głównym profilem działalności jest produkcja mieszana. Prowadzi się w nim hodowlę trzody chlewnej i bydła opasowego. Większość użytków rolnych przeznaczona jest pod zasiewy zbóż. W gospodarstwie uprawia się także ziemniaki, kukurydzę, cebulę i buraki cukrowe. Nieznaczną część gruntów rolnych stanowią łąki.  W oparciu o środki własne i programy unijne skierowane do rolników systematycznie unowocześnia się gospodarstwo rolne między innymi poprzez wprowadzanie nowych technologii uprawy, powiększanie parku maszynowego czy rozbudowę pomieszczeń gospodarczych.

Młodszy Starosta – Szymon Waligórski mieszka w Chorzeminie Gmina Wolsztyn. Urodził się 10 lipca 1998 roku w Wolsztynie. Obecnie jest uczniem czwartej klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Po ukończeniu nauki zamierza pracować w gospodarstwie rolnym. Obecnie w wolnym czasie pomaga rodzicom Wacławowi i Lucynie w prowadzeniu wysokoprodukcyjnego gospodarstwa rolnego w Chorzeminie.  

Starościna Starsza – Pani Maria Anna Hajduk prowadzi wraz z mężem Janem wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne w Obrze, w gminie Wolsztyn. Państwo Hajduk wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne od 1991 roku. Obecnie gospodarują na areale 60 hektarów z czego własnością gospodarstwa są 24 hektary użytków rolnych oraz ponad 6 hektara lasu. Gospodarstwo Państwa Hajduków towarowo produkuje żywiec wieprzowy, młode bydło rzeźne oraz zboża paszowe. Docelowo głównym kierunkiem produkcji towarowej ma być hodowla młodego bydła ras mięsnych. Gospodarstwo skorzystało z dofinansowania z działania Modernizacji Gospodarstw Rolnych. Rolnicy chętnie korzystają ze współpracy z doradztwem rolniczym, wdrażają do produkcji nowe odmiany i nowe technologie produkcji.

Starosta Starszy – Pan Leszek Koziczyński wraz z żoną i synami prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni wraz z dzierżawami ponad 60 hektarów. W gospodarstwie prowadzi się produkcję roślinną i zwierzęcą. Produkcja roślinna to głównie zielonki z przeznaczeniem na siano i sianokiszonkę oraz zboża paszowe. W produkcji zwierzęcej gospodarstwo ukierunkowane jest na chów bydła mlecznego. Gospodarstwo systematycznie się rozwija. Powiększany jest areał oraz obsada krów mlecznych, rozbudowane są budynki inwentarskie oraz unowocześniany jest park maszynowy. Uzyskuje się coraz lepsze wyniki produkcyjne. Gospodarstwo spełnia wszystkie obowiązujące standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.
Podczas oficjalnej części dożynek udekorowano osoby, które w sposób szczególny wyróżniły się swoją dotychczasową pracą na rzecz rolnictwa. Na wniosek wójtów gmin i burmistrza odznaczenia od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali:
Pani Justyna Czepczyńska prowadzi wspólnie z mężem Marianem wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne w Starym Widzimiu w Gminie Wolsztyn,
Pan Florian Nowak prowadzi wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne w Tłokach w gminie Wolsztyn,
Pan Wojciech Babuszkiewicz z żoną Aurelią prowadzi, w Adamowie w gminie Wolsztyn, wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne o kierunku mlecznym,
Pan Krzysztof Jerzy Kaźmierczak prowadzi gospodarstwo wysokoprodukcyjne w Karpicku w Gminie Wolsztyn,
Pan Stefan Kaźmierczak prowadzi indywidualne, specjalistyczne gospodarstwo rolne, nastawione na produkcję drobiarską mięsną oraz nieśną opartą na własnych paszach,
Pan Łukasz Skorupka wraz z żoną, rodzicami i rodzeństwem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 115 hektarów. W gospodarstwie prowadzi się produkcję roślinną i zwierzęcą.

Po części oficjalnej nagrodami pieniężnymi uhonorowano przebierańców korowodu dożynkowego oraz właścicieli posesji, którzy wykonali najpiękniejsze dekoracje  dożynkowe.  Nagrody wręczyli Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak i Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis.
Po zakończonej oficjalnej części Dożynek Powiatowo – Gminnych wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół Sweet Boys. Po koncercie bawiono się przy zespole Mini Pax.
Życzenia z okazji Dożynek Powiatowo – Gminnych nadesłali:
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel,
 • Senator RP – Jan Filip Libicki,
 • Posłanka do Parlamentu Europejskiego – Krystyna Łybacka,
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego – Adam Szejnfeld,
 • Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Maria Małgorzata Janyska,
 • Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Marta Kubiak,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniew Ajchler,  
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Grzegorz Piechowiak,
 • Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak -Kamysz
 • Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann,
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak,
 • Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak,
 • Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski,
 • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Zofia Szalczyk
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Waldemar Witkowski,
 • Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Poznaniu - Bogdan Fleming
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Adam Sekściński,
 • Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Marek Baumgart,
 • Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Szymon Tomaszewski,
 • Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Arkadiusz Błochowiak,
 • Burmistrz Gminy Rawicz – Grzegorz Kubik
 • Starosta Turecki – Mariusz Seńko, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego – Tadeusz Gabler,
 • Starosta Nowotomyski – Ireneusz Kozecki,
 • Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału ARiMR – Krzysztof Adamkiewicz.

Uroczystość na scenie poprowadzili: Katarzyna Łuczak z ramienia Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz Jarosław Świrszcz, Dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15015420      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt