XVIII Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Czesława Fidlera w Świętnie - Mistrzostwa Unii Europejskiej
2018-03-06
W piątek 2 marca w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie odbyła się już osiemnasta edycja Turnieju Piłki Nożnej Halowej imienia Czesława Fidlera. Jest to szczególny turniej pod wieloma względami. Z jednej strony rywalizacja sportowa zafascynowanych piłką nożną dziewcząt i chłopców, a z drugiej strony wątki edukacyjne takie jak: poznawanie roli Polaków w historii Europy, poznawanie struktur i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, wiedzy o krajach członkowskich UE oraz praca wychowawcza i realizacja programu edukacyjnego związanego z osobą wspaniałego naszego lokalnego działacza oświatowego, patrona tutejszej sali sportowej Czesława Fidlera. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 100 zawodniczek i zawodników. W turnieju brały udział następujące drużyny:

w kategorii dziewcząt:
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĘTNIE – POLSKA
- ULKS „AGRO” W KLUCZEWIE - ANGLIA
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE - CZECHY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 3 W WOLSZTYNIE – HOLANDIA                                            

w kategorii chłopców:
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIĘTNIE  – POLSKA
- SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRONIAWACH – HISZPANIA,
-  SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRONIAWACH - WŁOCHY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 3 W WOLSZTYNIE – HOLANDIA   
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE - WĘGRY                                         

Patronatem medialnym Turniej objęła redakcja gazety „WASZ DZIEŃ PO DNIU”, „GŁOS WOLSZTYŃSKI”
Patronatem honorowym Turniej zaszczycili objąć:
PAN WOJCIECH LIS – BURMISTRZ WOLSZTYNA
PAN  JANUSZ  FRĄCKOWIAK – STAROSTA  POWIATU WOLSZTYN
PANI MONIKA BOBER – DYREKTOR GZOEiAO W WOLSZTYNIE
PAN KRZYSZTOF PIASEK – PREZES ZARZĄDU POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS
KS. ALEKSANDER  WERSTLER – PROBOSZCZ PARAFII CIOSANIEC

Turniej można było zorganizować dzięki ogromnej pracy wykonanej przez pracowników i działaczy, zgranej wspaniałej, oddającej całe serca współorganizatorów w zakresie oprawy, posiłków, zabezpieczenia medycznego i porządkowego, obsługi multimedialnej, dodatkowych atrakcji organizacyjnych takich jak tenis stołowy, warcaby i szachy, filmy, napoje i różne pyszności, dekoracja, obsługa szatni, kawa, ciasto, zbieranie nagród, cała sfera informacyjna, sędziowanie – kto był, widział i mógł się przekonać o  staraniach organizatorów, by uczestnicy czuli się jak najlepiej. Organizatorami są UKS „Leśnik-Junior” w Świętnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie. Ogromnym wsparciem są tu sponsorzy, dzięki którym uczestnicy turnieju otrzymują ciekawe nagrody, a także pyszne hot-dogi.                                     
Tegorocznymi sponsorami byli:
- Urząd Miejski w Wolsztynie
- Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie
- Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
- „Wasz Dzień Po Dniu”
- Krzysztof Piasek - przewodniczący Rady PZ LZS
- Zdzisław Siemczyk – radny powiatu Sława
- Andrzej Krystek – działacz sportowy z Kluczewa

Turniej  na boisku sędziowali:       
- p. Wojciech Kryś
- p. Zdzisław Siemczyk

Przy stoliku sędziowali:
- p. Łucja Kaczmarek
- p. Anna Nędzewicz

Przy stoliku z pytaniami:
- p. Anna Skorupińska
- p. Dorota Szuch

Wybrano :  
- zawodniczkę turnieju, którą została Adrianna Foryś
- zawodnika turnieju – Bartłomieja Perza
- strzelca turnieju w kat. chłopców – Krzysztofa Janka
- strzelca turnieju w kat. dziewcząt – Gabrielę Majer
- bramkarza turnieju w kat. dziewcząt – Emilię Adam
- bramkarza turnieju w kat. chłopców – Igora Krawczyka
Najlepiej w tegorocznych rozgrywkach wypadły następujące drużyny:       

Dziewczęta:                                                                                                                             
I miejsce – ULKS „AGRO” w Kluczewie (reprezentacja Anglii)
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie (reprezentacja Holandii)
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie (reprezentacja Polski)

Chłopcy:                                                                                                                               
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie  (reprezentacja Holandii)
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie (reprezentacja Polski)
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie (reprezentacja Węgier)

Dla uczestników przygotowano jak zawsze napoje i pyszny posiłek, a wszystkie drużyny bez względu na miejsce wyjechały z turnieju z nagrodami.

Wszystkim pracownikom Zespołu, Rodzicom, Uczniom, Działaczom UKS i naszym Strażakom z jednostki OSP w Świętnie bardzo serdecznie z całego serca dziękuję za tyle pracy, serca i wyrozumiałości.

Bardzo miłym gestem uhonorowani zostali organizatorzy Turnieju przez dwutygodnik  „Wasz Dzień po Dniu”. W dowód uznania za wieloletnią pracę w organizację poszczególnych edycji Turnieju na ręce zawodniczek i zawodników ze Świętna została przekazana nagroda specjalna ze wskazaniem, że szczególną rolę w przygotowaniach do Turnieju odgrywa sama młodzież angażując się corocznie w związane z nim prace i zadania po to by wszyscy uczestnicy czuli się w Świętnie dobrze. Nagrodę wręczyła redaktor naczelna gazety pani Rozalia Kaczmarek.

DZIĘKUJEMY I DO ZOBACZENIA ZA ROK.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15278938      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt