Kwalifikacja wojskowa 2018
2018-03-14
W dniach od 12 do 29 marca 2018 r. na terenie powiatu wolsztyńskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” w Wolsztynie ul. Marcinkowskiego 10A.
Harmonogram wezwania osób z poszczególnych gmin przedstawia się następująco:
  • Gmina Przemęt w dniach 12-14.03.2018    
  • Gmina Siedlec w dniach 14-16.03.2018
  • Miasto i Gmina Wolsztyn  w dniach 19-27.03.2018
  • Kobiety  - 28.03.2018                 
  • Ekspertyzy - 29.03.2018
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia  30.11.2017 r.  (Dz. U. 2017, poz. 2254) podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w roku 1999;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,  jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskowa należy zabrać:
1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu
    miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np.
    świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.


Wydział Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15278768      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt