Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w Kiełpinach
2018-05-11
Dnia 10 maja 2018 roku Powiat Wolsztyński reprezentowany przez Starostę Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka, Wicestarostę Piotra Krajewskiego oraz Skarbnika Powiatu Wolsztyńskiego Bożenę Ćwiklińską, podpisał umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia, reprezentowaną przez Dyrektora Regionu Damiana Bolewicza, na wykonanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu”.
W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego Andrzej Wita, Radna Rady Powiatu Wolsztyńskiego Łucja Olejniczak, Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, Kierownik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Tadeusz Majchrzak i Kierownik Budowy Paweł Napierała.
Firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę 1.853.506,59 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie finansowym z Gminą Siedlec, przy procentowym udziale gminy – około 40% i powiatu – około 60%, wliczając w to koszty inspektora.


Wydział
Rozwoju Powiatu i Inwestycji


Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15436401      online: 5
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt