II Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim pod honorowym patronatem Starosty Wolsztyńskiego
2018-05-17
16 maja 2018r. w Zespole Szkół w Przemęcie odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim, który swym patronatem honorowym objął Starosta Wolsztyński. Koordynatorem i pomysłodawcą drugiej edycji konkursu była Magdalena Pitrowska - nauczycielka języka angielskiego. Przedsięwzięcie to miało na celu kształtowanie wrażliwości na poezję angielską, propagowanie pięknego, żywego słowa, zachęcenie uczniów do regularnej pracy nad językiem obcym, wyłonienie dzieci uzdolnionych językowo i oczywiście nagrodzenie wysiłków uczestników i ich nauczycieli. Dzieci recytowały wiersze wybrane z przygotowanych przez koordynatora zestawów. Oceniane były pod względem pamięciowego opanowania tekstów, wymowy oraz ich interpretacji. Udział w przedsięwzięciu wzięło jedenaście szkół z powiatu wolsztyńskiego, a sam konkurs okazał się bardzo trafnym działaniem dydaktycznym. 
W przeprowadzenie konkursu aktywnie włączyły się nauczycielki Zespołu Szkół w Przemęcie - Magdalena Sycha, Joanna Stanek - Koźlik i Barbara Młynarek oraz pomysłodawczyni, Magdalena Pitrowska. Uczniowie oczekujący na występ mieli zorganizowane zajęcia warsztatowe, podczas których malowali farbami akrylowymi odlewy gipsowe z motywem kwiatka, motylka i biedronki. Każde dziecko wykonało również zakładkę do książki metodą decoupage.
Komisja konkursowa miała trudny wybór, gdyż uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Wyłoniono następujących laureatów:

w kategorii klas czwartych:
I miejsce - Helena Rabiega - SP Przemęt,
II miejsce - Emilia Nowak - SP nr 1 Wolsztyn,
III miejsce - Magdalena Bernacka - SP Radomierz;

w kategorii klas piątych:
I miejsce - Kaja Sobierajska - SP Przemęt,
II miejsce - Maria Kmieciak - SP Radomierz,
III miejsce - Julia Zimna - SP Kluczewo;

w kategorii klas szóstych:
I miejsce - Antoni Dolata – SP nr 3 Wolsztyn,
II miejsce -Zofia Żurawska - SP Mochy,
III miejsce - Marta Marciniak - SP Przemęt;

w kategorii klas siódmych:
I miejsce - Joanna Nowak – SP nr 3 Wolsztyn,
II miejsce -Alicja Olejniczak - SP Przemęt,
III miejsce - Maria Woch - SP Kaszczor.

Nagrody rzeczowe i dyplomy nagrodzeni uczniowie otrzymali z rąk Starosty Wolsztyńskiego - Janusza Frąckowiaka, kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie - Waldemara Kalitki, dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie - Haliny Pohl oraz koordynatora konkursu – Magdaleny Pitrowskiej. 
Przedsięwzięcie wsparli: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Przemęcie, Sklepik Szkolny „Pszczółka” oraz wydawnictwa: Oxford University Press, Pearson, Macmillan.
Konkurs upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze, a dla uczestników był ogromnym przeżyciem. 

Magdalena Pitrowska
Zespół Szkół w Przemęcie

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15262366      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt