Starostwo Powiatowe
Informator telefoniczny
Spis telefonów Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
2006-01-16
 


 

CENTRALA - Biuro Obsługi Petentów   (68) 38 42 700
STAROSTA WOLSZTYNSKI   (68) 38 45 600
WICESTAROSTA WOLSZTYNSKI   (68) 38 45 600
SEKRETARZ POWIATU   (68) 38 45 642
SKARBNIK POWIATU   (68) 38 45 626
FAX - Starostwo   (68) 38 43 538
RADA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
mailto:rada.pow@powiatwolsztyn.pl
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu   (68) 38 45 602
Biuro Obsługi Rady Powiatu   (68) 38 43 591
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
mailto:komunikacja@powiatwolsztyn.pl
Rejestracja Pojazdów   (68) 38 45 654
Rejestracja Pojazdów - dowody stałe   (68) 38 45 652
Prawo Jazdy   (68) 38 45 655
KIEROWNIK wydziału   (68) 38 45 653
WYDZIAŁ FINANSOWY
mailto:finanse@powiatwolsztyn.pl
Skarbnik - główny księgowy budżetu powiatu   (68) 38 45 626
Obsługa finansowa jednostek   (68) 38 45 621
Obsługa finansowa jednostek i budżetu   (68) 38 45 627
Zastępca głównego księgowego   (68) 38 45 623
Obsługa budżetu   (68) 38 45 624
Kasa   (68) 38 45 625
Stanowisko ds. kontroli   (68) 38 45 646
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
mailto:budownictwo@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK wydziału   (68) 38 45 637
Pozwolenia na budowę obiektów   (68) 38 45 638
Pozwolenia na budowę instalacji   (68) 38 45 639
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

mailto:ochrona@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK wydziału   (68) 38 45 633
Geologia surowca i hydrogeologia, konserwacja urządzeń melioracyjnych   (68) 38 45 634
Gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody   (68) 38 45 645
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

mailto:esp@powiatwolsztyn.pl
GEODETA POWIATOWY   (68) 38 45 631 w.104
Gospodarka nieruchomościami   (68) 38 45 651
Ochrona gruntów rolnych   (68) 38 45 650
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej   (68) 38 45 605
Obsługa mapy numerycznej   (68) 38 45 644
Ewidencja gruntów i budynków   (68) 38 45 607
FAX - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   (68) 38 42 622
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
mailto:organizacyjny@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK wydziału - (Sekretarz Powiatu)   (68) 38 45 642
Kadry   (68) 38 45 643
Powiatowy Rzecznik  Konsumentów   (68) 38 45 620
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna   (68) 38 45 616
Sprawy obywatelskie   (68) 38 45 604
Pion Ochrony   (68) 38 45 647
Informatyk   (68) 38 45 647
Sala narad Związek Emerytów i Rencistów   (68) 38 45 640
Sprawy administracyjno-gospodarcze   (68) 38 45 617
Sprawy gospodarcze   (68) 38 45 615
WYDZIAŁ PROMOCJI 
mailto:promocja@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK wydziału   (68) 38 45 619
Biuro promocji   (68) 38 45 618
FAX - Biura promocji   (68) 34 70 034
Stanowisko ds. rozwoju przedsiębiorczości
e-mail: wig@powiatwolsztyn.pl
  (68) 38 45 629
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
mailto:oswiata@powiatwolsztyn.pl
Kierownik wydziału   (68) 38 45 648
Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty, kultury, i sportu   (68) 38 45 628
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
mailto:inwestycje@powiatwolsztyn.pl
Biuro wydziału   (68) 38 45 649
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
mailto:pcpr@powiatwolsztyn.pl
KIEROWNIK   (68) 38 45 613
Główna księgowa   (68) 38 45 622
Domy pomocy, opieka nad dzieckiem   (68) 38 45 611
Osoby niepełnosprawne   (68) 38 45 612
Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności   (68) 38 45 614
Biuro Projektu Unijnego   (68) 34 72 295
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych   (68) 38 42 015
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych   (68) 38 43 838
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profolowanych   (68) 38 42 188
Dyrektor Powiatowej Poradni Psycholog.-Pedagogicz.   (68) 38 42 082
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych   (68) 38 42 395
Dom Dziecka w Wolsztynie   (68) 38 43 502
Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach   (68) 38 41 520
KIEROWNIK Powiatowego Zarządu Dróg   (68) 38 45 630
Miejska Sala Sportowa "Świtezianka"   (68) 38 45 656
 Miejska Sala Sportowa "Świtezianka"   (68) 38 45 657
INSPEKCJE, SŁUŻBY, STRAŻE
Powiatowy Lekarz Weterynarii   (68) 38 43 351
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   (68) 38 45 635
Komendant Powiatowy Policji   (68) 38 45 660
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej   (68) 38 45 661
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy   (68) 38 43 631
Powiatowy Inspektor Sanitarny   (68) 38 45 663
INNE
SP ZOZ - fax
  (68) 38 42 590
SP ZOZ   (68) 38 45 664
Oddział Wielkopolskiej Izby Rolniczej   (68) 38 45 632
Zarząd Oddziału Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych   (68) 38 45 610
Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn   (68) 38 45 662
Wójt Gminy Siedlec   (68) 38 48 590
Wójt Gminy Przemęt   (68) 38 48 103
Konserwator Zabytków   (68) 34 70 902
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe   (68) 38 45 641

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego -
Zespół Doradczy w Powiecie Wolsztyńskim

  (68) 38 42 458

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe, ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn

Kierownik Biura   (68) 347 42 86
Biuro Obsługi Klienta  

(68) 347 42 88

Informatyk   (68) 347 42 85

 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-16-93-255
REGON: 970777654
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt

NEWSSLETER

Chcesz otrzymywać ważne informacje z Powiatu Wolsztńskiego prosto na Twój email?
newssleter
 liczba odwiedzin: 6493251      online: 4
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt