TOWARZYSTWO PAMIĘCI

 POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

 1918 - 1919

 

POWIAT WOLSZTYŃSKI 

   

STRONA GŁÓWNA

 

O POWSTANIU W POWIECIE OGÓLNIE

Ogólny zarys działań powstańczych w ówczesnym powiecie babimojskim

KALENDARIUM WYDARZEŃ Chronologiczny zarys wydarzeń Powstania Wielkopolskiego w powiecie wolsztyńskim i okolicach
POWSTANIE W GMINIE PRZEMĘT Przebieg wydarzeń powstania na Ziemi Przemęckiej oraz historia kompanii przemęckiej
POWSTANIE W GMINIE SIEDLEC Przebieg wydarzeń powstania w gminie Siedlec i historia kompanii kopanickiej
POWSTANIE W GMINIE WOLSZTYN Przebieg wydarzeń powstania w gminie Wolsztyn, wyzwolenie Wolsztyna
POWSTANIE W KĘBŁOWIE Przebieg wydarzeń powstania w Kębłowie, relacje i losy powstańców
POWSTAŃCY

Sylwetki ważniejszych uczestników powstania z powiatu wolsztyńskiego i ogólnie

REPUBLIKA ŚWIĘTNO Dzieje wsi - państwa powstałego wskutek wybuchu Powstania Wielkopolskiego

POMNIKI, MIEJSCA PAMIĘCI, GROBY

Fotografie pomników, tablic pamiątkowych i grobów powstańczych
GALERIA Fotografie archiwalne i współczesne miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i okolicy
ROCZNICE POWSTANIA  Rocznice powstania w szkolnych kronikach