Bezpieczeństwo jest wspólną sprawą
2016-11-28
23 listopada br. w Urzędzie Gminy Siedlec odbyło się kolejne cykliczne spotkanie z przedstawicielami powiatowych służb i inspekcji. Spotkaniu przewodniczył Wicestarosta Piotr Krajewski, natomiast gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i kierownicy służb prowadzących działalność związaną z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa oraz kierownicy referatów  i jednostek podległych UG Siedlec.
Wiodącymi tematami spotkania były problemy:
- Afrykański pomór świń,
- Problem bezpańskich psów,
- Stan sanitarny szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siedlec,
- Omówienie stanu przygotowań dróg gminnych do zimy,                  
- Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w miejscowościach nie objętych działaniem spółek wodnych,
- Utrzymanie dróg w czystości (usuwanie błota, zanieczyszczeń rolnych itp.).
Niezależnie od wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poszczególne służby podejmują doraźne akcje wynikające ze swojej działalności statutowej. Przedłożone informacje przez uczestników nie wskazały większych zagrożeń na terenie gminy. Wicestarosta, Wójt i przedstawiciele powiatowych służb              i inspekcji zadeklarowali chęć dalszej współpracy na partnerskich zasadach.
Duże podziękowania należą się gospodarzowi spotkania Wójtowi Gminy Siedlec  Jackowi Kolesińskiemu za udostępnienie sali sesyjnej oraz wkład w przygotowanie tematów, które zostały przedstawione na spotkaniu cyklicznym.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 13953346      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt