Spotkanie Starosty Wolsztyńskiego w SPZOZ w Wolsztynie
2017-03-02
W dniu 28.02.2017r. Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak, Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie Tadeusz Tofel oraz Prezes Climamedic Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Sebastian Klinkosz, spotkali się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu oceny postępu prac budowlanych. W trakcie spotkania omówiono sprawy dot. rozbudowy szpitala o budynek „F” oraz dokonano wizytacji placu budowy. Dotychczasowe roboty budowlane są realizowane terminowo.
Przypominamy, że w dniu 5.09.2016r. Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie Tadeusz Tofel podpisał umowę z firmą Climamedic Sp. z o.o., Sp. komandytowa ul. Stanisława Bodycha 73A  05-816 Michałowice na „Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739)”.


Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 13960391      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt