Podpisanie umów w ramach PROW na operacje typu Gospodarka wodno - ściekowa
2017-06-21
W dniu 20 czerwca 2017 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z  tworzeniem,  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, a beneficjentami: Gminą Wolsztyn, Gminą Przemęt, Gminą Kamieniec oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 14117565      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt