Komunikat w sprawie wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej.
2017-07-12
W związku z petycją złożoną w imieniu 473 mieszkańców powiatu wolsztyńskiego przez radnego Janusza Mrozkowiaka w sprawie wycinki drzew przy torach kolejowych informujemy:

W sierpniu 2016r. oraz w styczniu 2017r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zielona Góra wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie dwa wnioski na uzyskanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wzdłuż linii kolejowej Leszno – Zbąszyń, oraz Sulechów – Luboń w obrębie Powiatu Wolsztyńskiego. Wnioskowano o usunięcie ogółem 5241 drzew z czego 85% (4452) usytuowanych na gruntach PKP, a pozostałe 781 na terenach prywatnych i należących do Gminy Wolsztyn. W zależności od tego, na czyim znajdowałyby się gruncie, wyodrębniono około 60 osobnych spraw. W 11 postępowaniach złożono wnioski o odstępstwo do wnioskodawcy.

Postępowanie w powyższej sprawie reguluje ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. W ich rozumieniu, potrzeba usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pojazdów, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, w pasie 15 metrów od osi skrajnego toru, starosta na wniosek zarządcy wydaje decyzję o ich usunięciu. Dopuszczalne jest odstępstwo od odległości, ale nie może to powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Odstępstwo to udziela starosta po uzyskaniu uzgodnienia z zarządcą. Zasady uzgodnień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zielona Góra na odstępstwo od wymagań w zakresie sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych określają wewnętrzne przepisy PKP – Procedura SMS-PR-04.

Jako Wicestarosta Wolsztyński wielokrotnie informowałem Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zielona Góra, że bezwzględne usuwanie wszystkich drzew w pasie 15 metrów od skraju toru w pewnych przypadkach nie ma logicznego uzasadnienia, że wzbudza protesty właścicieli drzew i mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego. Stawia w bardzo złym świetle urząd Starosty Wolsztyńskiego i urzędników, a przede wszystkim obraża zasady prawdy obiektywnej oraz zasady pogłębionego zaufania obywateli do organów państwa.

Wspólnie z Burmistrzem Wolsztyna Wojciechem Lisem w sposób szczególny staraliśmy się o obronę dębu szypułkowego.
Cytuje fragment podpisanej przeze mnie korespondencji: „Drzewo dębu szypułkowego, które „powita” każdy wjazd pociągu do miasta i wyjazd z miasta Wolsztyna. Drzewo, które przeżyło dwie wojny światowe”, czy ma być na podstawie wykorzystania w „fikcji decyzji negatywnej” usunięte na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego”?

Starosta podjął działania by zaangażować w sprawę Klub Przyrodników. Po wymianie pism, Klub Przyrodników nie zgłosił w konkretnej sprawie propozycji zostania stroną. Wicestarosta o złożoności problematyki informował na listopadowej sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego i Sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie – https://www.youtube.com/watch?v=xYnxMMxCeIY (30 minuta 30 sekunda).

W 11 sprawach został złożony wniosek do PKP o odstępstwo. Nie uzyskaliśmy zgody na odstępstwo, ale w 10 sprawach PKP Polskie Linie Kolejowe wnioskodawca wycofał się, uzyskując zgodę na umorzenie postępowań. W ten sposób 103 drzewa zostały uratowane w tym dąb szypułkowy.

Przed nami wspólne spotkanie Dyrektora PKP Linie Kolejowe S.A. Mariusza Nowakowskiego, Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa i Wicestarosty Wolsztyńskiego Piotra Krajewskiego

                            /-/ Piotr Krajewski
                            Wicestarosta Wolsztyński

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 13960445      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt