Komunikat Starostwa Powiatowego w Wolsztynie dot. Cyfryzacji geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego.
2017-08-10
wrpo30909
Powiat wolsztyński przystąpił do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki uzyskanym środkom możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji i aktualizacji rejestrów publicznych powiatu wolsztyńskiego, rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług. Ze zmodernizowanych zasobów geoinformatycznych już wkrótce korzystać będą mogli m.in. komornicy pozyskujący informacje o nieruchomościach z terenu powiatu wolsztyńskiego, rzeczoznawcy majątkowi poszukujący danych z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszający prace i przekazujący operat techniczny do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Digitalizacja  dokumentów z rejestrów publicznych posłuży także obywatelom i przedsiębiorcom (osobom fizycznym i prawnym), zainteresowanym otrzymaniem danych z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie.

Uruchomione aplikacje internetowe umożliwią użytkownikowi - obywatelowi, geodecie, komornikowi, rzeczoznawcy majątkowemu - posiadającemu zarejestrowane konto w  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie wygenerowanie danych z zasobu PODGiK bez konieczności odwiedzania urzędu. Każdy zarejestrowany użytkownik posiadający własne indywidualne konto, będzie mógł z niej korzystać bez konieczności instalowania dodatkowych programów, wtyczek czy apletów. Program będzie funkcjonował w środowisku dowolnej przeglądarki internetowej.

Baza ewidencji gruntów i budynków zostanie uzupełniona o kolejne, aktualne dane ewidencyjne dotyczące budynków na terenie gmin: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Dla obiektów, dla których nie będzie możliwe uzupełnienie informacji na podstawie zasobu PODGiK wykonawca będzie musiał wykonać pomiary terenowe. Będzie się to wiązało z obowiązkowym i upoważnionym wchodzeniem geodetów na posesje mieszkańców powiatu wolsztyńskiego.

W ramach projektu również zostanie założona Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 dla jednostki ewidencyjnej gminy wiejskiej Przemęt oraz jednostki ewidencyjnej gminy Wolsztyn 8 obrębów: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowe Tłoki, Obra, Świętno i Stary Widzim. Baza danych BDOT500 zostanie utworzona w oparciu o źródłowe operaty geodezyjne znajdujące się w zasobach PODGiK, a w razie braku takich danych lub w przypadku zidentyfikowanych niezgodności w oparciu o pomiary terenowe oraz w oparciu o dane pochodzące z treści analogowej mapy sytuacyjno - wysokościowej. W wyniku opracowania możliwe będzie generowanie numerycznej mapy zasadniczej.
 
Wniosek Powiatu na zadanie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej poddziałania „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 14116217      online: 3
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt