Uczniowie z Powodowa na obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego
2018-05-24
Jesika Heinrich (III TA) i Krzysztof Bąk (III TM), zajęli pierwsze miejsce w projekcie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku” w etapie powiatowym. W nagrodę reprezentowali Powiat Wolsztyński podczas obrad plenarnych sesji Sejmiku Młodzieży w Poznaniu.
 Głównym celem całego przedsięwzięcia było przybliżenie dorosłemu pokoleniu pomysłów młodzieży na promocję postaw patriotycznych oraz sposoby na kultywowanie i rozpowszechnianie osiągnięć Wielkopolan a także ważnych wydarzeń, które miały miejsce w XX i XXI wieku. Obrady plenarne były platformą wymiany przemyśleń i pomysłów, które później dorośli powinni postarać się zrealizować. Rezultatem prac było podjęcie uchwały w sprawie postulatów młodzieży, dotyczących obchodów na terenie województwa wielkopolskiego 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Pani Zofia Szalczyk wprowadziła przybyłych na posiedzenie w tematykę spotkania i czuwała nad przestrzeganiem porządku obrad.   W celu zwiększenia efektywności pracy uczestnicy obrad zostali podzieleni na cztery niezależnie pracujące komisje: Komisja Gospodarki, Komisja Upamiętnienia Czynu Powstańczego, Komisja Samorządowa, Komisja Kultury. Zadaniem tych grup było wypracowanie dezyderatów dotyczących ww. aspektów. Wyniki prac w poszczególnych komisjach zostały zaprezentowane na części plenarnej obrad. Spośród uczestników obrad zostali wybrani: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarze obrad, a także przewodniczący poszczególnych komisji, którzy koordynowali ich prace.
 Spotkanie na obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego było dobrą lekcją, która w dorosłym życiu pomoże wprawić się w trudnej sztuce dokonywania wyborów. 

Robert Lisiecki
Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych 
w Powodowie

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15262111      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt