Informacja Starosty Wolsztyńskiego o uruchomieniu e-usług w dziedzinie Geodezji oraz ewidencji gruntów i budynków
2018-06-29
Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak informuje, iż zakończono wdrażanie e-usług realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 projektu nr RPWP.02.01.02-30-0002/16, oś priorytetowa2, działanie2.1, poddziałanie 2.1.2 pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów powiatu wolsztyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Udostępnione e-usługi:
 1. i.KERG – aplikacja pozwalająca na sieciową obsługę prac geodezyjnych dla uwierzytelnionych wykonawców,
 2. i.EGiB – aplikacja umożliwiająca zalogowanym (uwierzytelnionym zgodnie z obowiązującym prawem) organom administracyjnym dostęp dla potrzeb służbowych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 3. DELTA – moduł służący do wymiany baz danych pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 4. i.WNIOSEK – aplikacja dostępna dla wszystkich zainteresowanych umożliwiająca wybór, zamówienie, dokonanie płatności i pobranie:
  • -  materiałów z PODGiK ( map zasadniczych, sytuacyjnych, katastralnych, ewidencyjnych, itp),
   -  wypisów, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych zawartych w bazie EGiB,
 5. i.ZASÓB – aplikacja umożliwiająca zdalny dostęp do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dostęp dla uwierzytelnionych),
 6. i.KOMORNIK – aplikacja udostępniająca informacje zawarte w  bazach danych PODGiK na potrzeby postępowań komorniczych (dostęp dla uwierzytelnionych).

Dostęp do aplikacji można uzyskać za pośrednictwem Powiatowego Portalu Geodezyjnego, ze strony Starostwa Powiatowego w Wolsztynie www.powiatwolsztyn.pl, zakładka geodezja, link „Powiat Wolsztyn GEOINFO portal”, lub bezpośrednie pod adresem Powiatowego Portalu Geodezyjnego: http://powiatwolsztynski.giportal.pl

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane do korzystania z udostępnionych aplikacji.

Starosta Wolsztyński
Janusz Frąckowiak

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15428179      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt