Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach w ramach projektu „Robert Koch – życie i działalność”
2018-09-05
11 grudnia 2018 r. będziemy obchodzić 175. rocznicę urodzin Roberta Kocha. Z tej okazji zapraszam serdecznie uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w projekcie „Robert Koch – życie i działalność”, który objęty został honorowym patronatem Starosty Wolsztyńskiego i ma głównie charakter edukacyjno-wychowawczy. Jego celem jest uczczenie tego słynnego lekarza i znanego na całym świecie noblisty, który mieszkał w Wolsztynie w latach 1872-1880. Organizatorowi chodzi przede wszystkim o popularyzację osiągnięć Roberta Kocha, jego działalności i promocję języka niemieckiego w naszym regionie. Projekt ma na celu kształtowanie postaw społecznych, pobudzanie aspiracji naukowych, inspirowanie do udziału w życiu społeczno-kulturalnym, krzewienie dorobku kulturowo-naukowego regionu, kształtowanie postaw tolerancji, motywowanie do wysiłku naukowego i prezentacji osiągnięć przez młodzież z Powiatu Wolsztyńskiego. W ramach projektu zapraszam uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w konkursie w 3 kategoriach:
    a) uczniowie szkół podstawowych,
    b) uczniowie ostatnich klas gimnazjów,
    c) uczniowie szkół średnich.
Konkurs składa się z 2 etapów:
    a) etap szkolny (19 października 2018 r. - w poszczególnych szkołach),
    b) etap międzyszkolny/ uroczyste zakończenie (11 grudnia 2018 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Wolsztynie/ Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie i Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie).
Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązują samodzielnie i pojedynczo test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotuje i dostarczy mailowo organizator do 18.10.2018 r. Test zawierać będzie 30 pytań (25 po polsku, 5 po niemiecku). Nauczyciele języka niemieckiego sprawdzą testy i wyłonią 2 najlepszych uczestników, którzy będą reprezentować swoją szkołę. Następnie nauczyciele języka niemieckiego prześlą na adres mailowy organizatora imiona i nazwiska swoich reprezentantów wraz z nazwą klasy i szkoły. Uczniowie z najlepszymi wynikami na etapie szkolnym (maksymalnie 2 uczniów z każdego typu szkoły jako pary uczestników) zaproszeni zostaną do udziału w drugim etapie konkursu. Na etapie międzyszkolnym czekają na uczniów dwa zadania:
    a) zadanie pisemne (test na temat życia i działalności Roberta Kocha, podobnie jak na etapie szkolnym – stołówka LO Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7,  godz. 10:50-11:35 ),
    b) zadanie ustne i uroczyste zakończenie konkursu (wywiad z Robertem Kochem w języku niemieckim – Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12, pierwsze piętro, wcześniej o godz. 12: 00 – poczęstunek – Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12a).
Uczniowie rozwiążą najpierw w 2 osoby (pary uczestników z poszczególnych szkół) test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotuje organizator. Test zawierać będzie 30 pytań (20 po polsku, 10 po niemiecku). 
Następnie każda para przedstawi przygotowany przez siebie wywiad z Robertem Kochem w języku niemieckim. Jedna osoba będzie dziennikarzem, druga natomiast wcieli się w osobę Roberta Kocha. Wywiad powinien trwać maksymalnie 10 minut. Ocenie podlegać będą następujące elementy: a) poprawność językowa, b) sprawność komunikatywna, c) ubiór nawiązujący do czasów, w których żył Robert Koch, d) kreatywność.
Dla najlepszych uczestników przewidziane są po 3 nagrody w 3 kategoriach. Uczestników konkursu i wszelkie pytania związane z projektem można zgłaszać wyłącznie na adres mailowy organizatora mlaskowski@pro.onet.pl  najpóźniej do 30 września 2018 r. 

dr Marek Laskowski (LO Wolsztyn)

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 15278704      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt