Uczniowskie Kluby Sportowe - zarejestrowane w ewidencji Starosty WolsztyƄskiego:2007-10-08