Spotkanie Noworoczne Marszałka Województwa Wielkopolskiego2009-01-07  
Zgodnie z tradycją w pierwsza sobotę br. (3.01.09) w Auli UAM w Poznaniu Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak gościł na spotkaniu noworocznym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej Województwa Wielkopolskiego w osobach Wojewody Wlkp. Pana Piotra Florka, Prezydentów Miast, Starostów, Burmistrzów, Wójtów. Ponadto obecni byli przedstawiciele służb, straży, świata kultury, nauki, duchowieństwa oraz wielu innych osób reprezentujących organizacje życia publicznego w naszym województwie.
Po krótkim ale bardzo rzeczowym wystąpieniu  Marszałka Województwa Wielkopolskiego  podsumowującym miniony rok wręczona była specjalna nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego. Wysoka Kapituła w której pracuje również małżonka Pana Kapuścińskiego przyznała nagrodę Panu Stefanowi Bratkowskiemu – publicyście, pisarzowi i dziennikarzowi za działalność na rzecz umocnienia samorządności w naszym kraju. Przyznanie nagrody Panu Stefanowi Bratkowskiemu zostało przyjęte owacyjnie przez uczestników spotkania. Ja będąc obecny na spotkaniu miałem okazję pogratulować laureatowi nagrody w kuluarach przypominając wizytę pana redaktora kilka lat temu w Wolsztynie, spotkanie było zorganizowane w obecnym hotelu „Pałac”.
Więcej informacji o laureacie można znaleźć na stronie www.wikipedia.org.pl. W swoim wystąpieniu po wręczeniu nagrody laureat wspomniał o dwóch bardzo ważnych sprawach: o stepowieniu krajobrazu wielkopolski, znaczeniu retencji i melioracji oraz o sprawach związanych z tzw.  „kasami pomocy” funkcjonującymi przy samorządach jako forma pomocy małym firmom dla ich dobrego funkcjonowania i rozwoju.
Po tej miłej uroczystości zaprezentowała się w prawie godzinnym koncercie „Orkiestra Salonowa Opery Brzezińskiej” racząc nas wieloma światowymi przebojami muzyki symfonicznej i rozrywkowej. Na zakończenie marszałek zaprosił wszystkich gości na noworoczny toast podczas którego miałem okazję przekazać Panu Marszałkowi okolicznościowy list gratulacyjny od samorządu Powiatu Wolsztyńskiego dla samorządu Województwa Wielkopolskiego z okazji 10-lecia powstania nowych województw. Drugi list przekazałem w imieniu Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich - Pana Kazimierza Kotowskiego, którego miałem zaszczyt reprezentować na tym spotkaniu.
 
 
Starosta Wolsztyński
/-/ Ryszard Kurp