Statut2015-03-12  
STATUT POWIATU WOLSZTYƃSKIEGO  znajdziesz >>>  tutaj