Uczniowskie Kluby Sportowe - zarejestrowane w ewidencji Starosty WolsztyƄskiego:2012-09-06