Ogłoszenie Komisji konkursowa ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania2014-10-06  
   Komisja konkursowa ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie w dniu 3 października 2014 r. dokonała otwarcia i zweryfikowania 7 ofert, które w wyznaczonym terminie zostały nadesłane do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że wszystkie kandydatury spełniają formalne wymogi stawiane w ogłoszeniu konkursowym.

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetycznej. 

                            /-/ Jacek Skrobisz

                            Przewodniczący Komisji Konkursowej

  Lista zakwalifikowanych osób: