Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.2018-08-29  
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie. Więcej informacji znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.