Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Wolsztynie2018-11-02  
Informujemy, że posiedzenie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie odbędzie się 8 listopada 2018 roku  o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w Wolsztynie.

Wydział Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego