Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji2018-11-14  
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2019r”.
Więcej informacji na stronie www.bip.powiatwolsztyn.pl 

Informacji w sprawie konkursu udziela Wydział Organizacyjny - Joanna Stachowska tel. 683845604