I posiedzenie Rady Powiatu Wolsztyńskiego kadencji 2018-20232018-11-23  
Dnia 20 listopada 2018 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się I posiedzenie Rady Powiatu Wolsztyńskiego. Wybrano Przewodniczącego Rady Janusza Mrozkowiaka, Wiceprzewodniczących Andrzeja Rogozinskiego oraz Wiesława Janowicza. Kolejnym punktem sesji był wybór Starosty. Zgłoszono kandydaturę Jacka Skrobisza, który uzyskał poparcie radnych i tym samym został Starostą Wolsztyńskim. Na swojego zastępcę zaproponował Mariusza Silskiego. Został on również zaakceptowany przez większość radnych.  Pozostałymi członkami Zarządu zostali : Anna Piskorska, Dorota Gorzelniak i Hieronim Birk. Wszystkie głosowania dotyczące wyboru Zarządu Powiatu były tajne.