"Inwestujemy w Edukację", czyli startujemy z realizacją projektu w wolsztyńskim „ogólniaku”2018-12-05  
Z przyjemnością informujemy, że podpisana została umowa na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie projektu "Inwestujemy w Edukację" o łącznej wartości projektowej 247.500,00 zł, z czego 235.125,00 zł zostanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W ramach projektu, którego realizacja zakończy się 30.06.2020r. zaplanowane zostały następujące działania:
- przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów,
- wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami,
-wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
-wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych  niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.   
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji