Programu wyrównywanie różnic między regionami III w 2019r. 2018-12-06  
Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w 2019 roku, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego będą realizowane następujące obszary programu:
  • obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);
  • obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);
  • obszar D (likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej,);
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);
  • obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej);
  • obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Projekty w ramach (obszaru B,C,D,F lub G) należy składać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn,

w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 1 lutego 2019 roku

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON: